S.

9.25.2012

quote boost!

För att övervinna olyckligheten laddar jag upp några kloka ord som får en att tänka om lite.Det hjälper lite i alla fall.

To overcome the unhappiness,I wanted to put up some wise words that makes me think wider.It actually helps a bit.
Follow on Bloglovin

2 kommentarer: